Okuma Süresi:1 Dakika, 32 Saniye

KOBİ’lerin rekabet güçleri ve ihracat kapasitelerini artırmayı hedefleyen destek programlarına başvurular tüm hızıyla sürüyor

Türkiye’nin en başarılı Ar-Ge teşvik danışmanlık şirketlerinin başında gelen Etkin Proje, küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ) 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programına katılmaya davet ediyor.

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) destek programları ile sağlanan kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik daha etkin kullanımının sağlanması amacıyla yürütülen destek programları ön kayıtları ise 10 Şubat’a kadar devam edecek.

Türkiye’nin genç nüfusu ve girişimci ruhuna sahip işletmeleriyle Ar-Ge’ye gün geçtikçe daha fazla yöneldiğini dile getiren Etkin Proje Yönetici Ortağı İbrahim Gedikoğlu, “Günümüz şartlarında sürdürülebilir büyümenin temelinin katma değerli üretimden geçtiği ülkemizde anlaşılmaya başlandı. KOBİ’lerin Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon kabiliyetlerini ve projelerini geliştirdiğini gözlemliyoruz. En önemli sorun ise çalışmalar için gerekli finansal kaynakların bulunması. TEYDEB gibi kamu kurumları sayesinde bu finansal yatırımların yüzde 75 kadarını KOBİ’ler geri alabiliyor. Böylece bu alanda çok daha cesur adımlar atabiliyorlar” dedi.

Ar-Ge kültürünün oturması için çalışılıyor

Bu çağrılar kapsamında, Ar-Ge nitelikli ve yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi ile Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunulması amaçlanıyor. Ayrıca KOBİ ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeler ile firmaların;

  • Uluslararası rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması,

  • Ortaklı Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,

  • Proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,

  • Üniversite işbirliği ile Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması, amaçlanıyor.

Desteklenecek projelerin belirlenmesinde, başvuran firmaların (varsa) daha önce desteklenen projeleri kapsamında elde edilen çıktı ve etkileri, alternatif kamu dışı fon kaynaklarından faydalanma girişimleri (özellikle Avrupa Birliği Çerçeve Programlarına yapılan başvurular) ve proje konusunun öncelikli alanlarda olması hususları da göz önünde bulundurulacak.

TEYDEB tarafından sağlanan teşvikler hakkında daha fazla bilgi almak ve proje desteği için www.etkinproje.com/ar-ge-proje-tesvikleri-tubitak-teydeb/ adresini kullanabilirsiniz.

Previous post MONA LİSA:Beyond The Glass Sanal Sergisi Türkiye’de İlk Defa Emitt’te Ziyaretçileri İle Buluştu
Next post Türkiye Sosyal Girişimcilik Ekosistemini Bir Araya Getiren Dijital Platform Açıldı!