Bugünkü Okunma Sayısı : 132
Okuma Süresi:2 Dakika, 22 Saniye

Türkiye’yi etki yatırımı alanında dünya sahnesine taşımak için bir araya gelen lider kurumlar tarafından kurulan Etki Yatırımı Danışma Kurulu’nun (EYDK), YASED ve PwC işbirliğiyle düzenlediği “Birlikten Kuvvet Doğar” temalı arama konferansıyla birlikte; Türkiye’yi, hacmi 2,3 trilyon dolar seviyesine ulaşan küresel etki yatırımı dünyasına dâhil etmek için önemli bir adım daha atıldı.

Veriye dayalı, şeffaf ve kapsayıcı bir yaklaşım benimseyen Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK), YASED ve PwC desteğiyle etki yatırımı ekosistemindeki geniş katılımcı ağını bir araya getirmek ve “Bir Etkinleştirici Olarak EYDK” raporunda EYDK’nın eylem planı ve çalışma grupları hakkında sunulan içgörü ve önermeleri detaylandırmayı amacıyla “Birlikten Kuvvet Doğar” temalı arama konferansını gerçekleştirdi.

Raporda dört çalışma grubu belirlendi. Bu çalışma grupları; Türkiye’yi, bölgesinde etki yatırımcılığının merkezi yapacak, küresel bir iş ve bilgi ağı inşa edecek Etki Ortaklıkları Çalışma Grubu; Türkiye’nin milli çıkarlarına ve potansiyeline dayanan Sürdürülebilir Kalkınma ve Politika Çalışma Grubu; özellikle etki ölçümü ve yönetimi alanında teknik bilgi seviyesini yükseltecek Kapasite Geliştirme Çalışma Grubu ve uluslararası seviyede farkındalık çalışmalarına yön verecek Kurumsal İletişim Çalışma Grubu’ndan oluşuyor.

“İçgörüleri, tartışarak detaylandırmayı hedefledik”
Arama konferansıyla ilgili açıklama yapan EYDK Başkanı Şafak Müderrisgil, “Pozitif ve ölçülebilir sosyal ve çevresel etkiyi, yatırımların merkezine koyarak finansal getiri elde etmeyi hedefleyen etki yatırımcılığı alanında, Türkiye’deki çalışmalar Nisan 2019’da başlamıştır. Kasım 2019 ve Mart 2021’de UNDP tarafından yayımlanan iki rapor, Nisan 2021’de lider kamu ve özel sektör kurumlarının ve kâr amacı gütmeyen organizasyonların bir araya gelmesiyle EYDK’nın kurulması ve ‘Bir Etkinleştirici Olarak EYDK’ raporunun Eylül 2021’de yayımlanması önemli dönüm noktaları olmuştur. ‘Birlikten Kuvvet Doğar’ temasıyla YASED ve PwC’nin işbirliğiyle düzenlediğimiz arama konferansıyla, yayınladığımız rapor dahilinde önerilen eylem planı ve çalışma grupları için oluşturulan içgörüleri, geniş bir katılımcı ağıyla tartışarak detaylandırmayı hedefledik” dedi.

Konferansta açılış konuşması yapan UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, “Yılda 7 trilyon ABD dolarına çıktığı tahmin edilen küresel fon ihtiyacı, yoksulluk, açlık, eşitsizlik ve iklim değişikliği ile mücadele eden kapsamlı ve küresel Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını gerçekleştirmek için yeterince para bulunmadığına dair endişelere yol açıyor. Neyse ki etki yatırımcılığı bu açığı kapatmak için etkili bir yol sunuyor ve UNDP Türkiye’deki özel sektörün hem dünyayı korumaya hem de insanların yaşam koşullarını iyileştirmeye ölçülebilir destekte bulunurken getirisi olan yatırımları da belirlemesine yardımcı oluyor” dedi.

“Konferansın değerlendirmesi kamuoyuyla paylaşılacak”
Etki yatırımının sadece Türkiye için değil, dünya için de yeni bir kavram olduğunu belirten Müderrisgil, “Küresel olarak, 2,3 trilyon dolarlık hacme ulaşan etki yatırımı ortamında Türkiye nasıl konumlanacak, stratejilerini ve politikalarını nasıl belirleyecek, hangi sektörleri önceliklendirecek, hangi alanlarda kapasite geliştirecek, ulusal ve uluslararası işbirliği mekanizmalarını nasıl çalıştıracak sorularına birlikte cevap arayacağız. Arama konferansı; kamu, özel ve kâr amacı gütmeyen sektörlerden gelen üye 34 kurumumuzun temsilcileriyle birlikte, etki yatırımı ekosisteminin diğer anahtar paydaşlarına da kulak verecek. Bu konferans aynı zamanda veri toplamamıza da imkan vereceğinden konferansın değerlendirme ve sonuçları bir rapor haline getirilip kamuoyuyla paylaşılacağını ayrıca duyurmak isterim” ifadelerini kullandı.

Previous post Aksa Doğalgaz üç yıl üst üste “Düşük Karbon Kahramanı” seçildi
Next post “İşte Benim Maximum’um” reklam kampanyası, kaldığı yerden devam ediyor!