Okuma Süresi:34 Saniye
  • Fenomen ve Nomenon Ayrımı: Algılanan şeyler ile kendiliğinden olan şeyler arasındaki ayrım.
  • A priori ve A posteriori Bilgi: Deneyim öncesi ve deneyim sonrası bilgi ayrımı.
  • Kategorik İmperatif: Ahlaki eylemlerin evrensel yasalar olarak kabul edilebilirliği.
  • Zorunlu ve Evrensel Bilgi: Matematik ve fizikte zorunlu ve evrensel bilgilerin mümkünlüğü.
  • Deneyin Yapısal Şartları: İnsan aklının deneyimleri yapılandırması ve algı sınırları.
  • Transendental İdealizm: Gerçekliğin, algılayıcı tarafından nasıl deneyimlendiğine bağlılığı.
  • Saf Aklın Sınırları: Saf aklın metafiziksel konulara erişemeyeceği ve sınırlarının kabulü.
  • Etik ve Özgürlük: İnsan özgürlüğünün ahlaki yasa ile uyumu ve özgür iradeyle alınan etik kararlar.
  • Ding an sich (Şey Kendisi): Şeylerin insan algısından bağımsız gerçek doğasına ulaşılamayacağı.
  • Ahlakın Temeli: Ahlakın, insanın içsel akıl yürütmesine ve özgür iradesine dayanması.
Previous post Ekrem Memiş’in kitabı “Doğu ve Batı”daki 10 önemli düşünce
Next post Dünyanın En Eski Üniversiteleri