Okuma Süresi:3 Dakika, 33 Saniye

Ronald van Loon:

Veri devriminin yeni evresiyle kuruluşlar, verileri ustalıkla ele alma konusunda yeni bir yeterlilik seviyesine giriyorlar. kuruluşların verileri bir analitik platform olmadan değerlendirebilecekleri günler geride kaldı. Kurumsal analitik platformlarının önemi, zaman içerisinde verilerin depolanması ve analiz edilmesi için zorunlu ve göz ardı edilemez bir şekilde büyüdü.

SAS programının bir üyesi olarak, analiz platformlarına başvuran kuruluşların ihtimaller ve stratejilerin arkasındaki motive edici faktörleri değerlendiren; genişletilmiş SAS anket verilerinden fikir edinme şansım oldu. Araştırma, 132’den fazla kamu ve özel şirketlerle yapılan görüşmeler de dahil olmak üzere iki bölümden oluşuyordu.

İkinci bölüm, hepsi nitelikli bir geçmişe sahip 477 katılımcıyı kapsayan bir çevrimiçi küresel anketten oluşuyordu. Sonuçlar oldukça ilginçti ve şu anda kuruluşlarda analitiğin önemini doğruluyordu. Tüm konuların %80’inden fazlasının analitik ile ilgili olarak kuruluşlarda Yönetim Kuruluna ulaştığını gösteriyordu.

Değer Ekleme

Organizasyonlara, analitik platformun  iş modeline ve verimliliğine kattığı değeri sorduk. Tüm katılımcıların %72’si  organizasyonda analitik kullanımının önemli katkılarının olduğunu belirttiler. Bu değer, temel iş operasyonlarında önemli iyileştirmeler olarak ortaya kondu. Bazı kuruluşlar,analitik platformun  tüm iş modellerini başlatmada onlara yardımcı olduğunu da belirtti.

Analitik yoluyla getirilen bilginin daha iyi bir değerlendirmesini yapmak için, katılımcılara, organizasyonlarındaki veri ve analitiği tam olarak nasıl kullandıklarını sorduk. Tüm katılımcıların %98’i, analitiklerin organizasyonlarında önemli rol oynayacağını düşünüyordu. Bununla birlikte, etki alanı, konudan konuya göre değişiyordu. Analitik platformun kendi sisteminde oynayacağı rol sorulduğunda, katılımcıların %39’u hem taktik hem de stratejik kararlar almak için faydalı olacağını söylediler. Analitik platformun kuruluş genelinde sadece taktik problemler için değil, stratejik amaçlar için de kullanılması gerektiğine inananların  %35’i konuyu yakından takip ediyordu, ancak. Buna karşılık, %7’si sadece stratejik karar verme için kullanıldığından söz ederken, sadece %2, organizasyon da hiçbir zaman analitik platform kullanmadığını itiraf etti.

Zorluklar

Yaygın veri uygulama ve analizlerde organizasyonlar arasında devam eden zorluklarla ilgili makaleleri konuştuk okuduk ve yazdık. Tüm şirketler verileri kullanma veya yönetme yeteneğine sahip değil . Veri yönetimi hala çoğu kuruluş için bir mücadele olmaya devam ediyor, bu nedenle azımsanamayacak  ölçüdeki bazı kuruluşlar analitik platformlardan kaçınıyorlar.

Analitik platforma; güven, erişilebilirlik, paylaşım ve entegrasyon kapsamında; bu konudaki zorlukları değerlendirebilen ve içerdikleri tehlikeleri fark edebilecek insanların sayısını tespit etmek için katılımcılarla online anket ve yüz yüze görüşmeler yapıldı.

İlginçtir ki, katılımcılar en çok entegrasyon konusunda endişe duyuyorlardı. Katılımcılar verilerin her düzeyde daha iyi entegre olması gerektiğini belirttiler. 5 üzerinden 3.68 puan alan güven seviyesi, nispeten daha yüksekti.

Platformun faydaları

Etkileri ve zorlukları tartıştıktan sonra, katılımcılarımız tarafından algılanan uygulanabilir fikirler için bir analitik platform kullanmanın faydalarını anlattık. Tüm katılımcılara potansiyel faydaların bir listesini verdik ve organizasyonlarında bir analitik platformdan tecrübe etmek ve yaşamak adına en çok  bekledikleri beş faydayı değerlendirmelerini istedik. Veri Temizleme ve hazırlama için harcanan süreyi azaltmak en çok tercih edilen cevaptı. Katılımcıların %46’sından fazlası, bir analitik platformun verilerin temizlenmesi için harcanan zamanlarını azaltmalarına yardımcı olacağını düşünüyordu.

Buna ek olarak, birçok katılımcı bir analitik platformun karar vermeyi geliştirdiğine ve bunu yapmak için harcanan zamanı azaltacağına inanıyordu. Platformlar, özellikle de kuruluşlar arasında veri bilimcilerine yardımcı oldu ve çeşitli veri kaynaklarına ve donanıma erişimi artırdı. Ayrıca, bir API aracılığıyla herhangi bir ortam tarafından erişilebilen modelleri dağıtarak entegrasyonu geliştirdiler.

Ayrıca, birçok katılımcı, platformlarının sistemden bilgi edinmek için aldığı çabayı azalttığını düşünüyordu. Yapılan görüşmelerde üst düzey profesyoneller fikirlerin artık eskisinden daha hızlı oluşturulabileceğini ve platformdan gelen sonuçların yönetim kurulları düzeyinde kullanılabileceğini belirttiler ve En temel faydasının 30 günlük işlemleri 1 güne indirdiğini, çok daha hızlı ve istenen doğru bilgileri alabildiklerini söylediler

Ekip çalışmasının ve genel güvenin etkinleştirilmesi

Bir organizasyonda analitik platformlardan gelen verileri takip edenler, genellikle veri uzmanları, IT yöneticileri ve sponsorlardır. Bu ekip liderlerinden; işlerinin analitik değer elde etme yeteneği ile ilgili bazı konuları değerlendirmesini ve güvenlerini 0’dan 10’a kadar bir ölçekte belirtmesini istedik.

Bu stratejik takım liderleri burada 7.2 lik bir güven derecesi gösterdiler. Bu analitik / veri bilimi ve istatistik alanındaki en yüksek derece oldu. Genel güven oranı ise 7.0 idi; analitik platformların mevcudiyetinden bu güne kadarki sınırlı zaman göz önüne alındığında oldukça iyi.

İş yükünün gelecekte artacağını göz önünde bulundurarak, katılımcılarımıza kuruluşlarının analitik platformlara ne kadar hazır olduğunu sorduk. Değerlendirme Sistemi yukarıda olduğu gibi aynıydı, katılımcıların 0’dan 10’a kadar derecelendirme yapmaları istendi, 0 en az hazırlanmış ve 10 derece iyi hazırlanıyordu. Bu konuda toplam ortalaması 6.3 olarak çıktı, bu da analitik çalışmalardaki iyileştirme için hala yapılması gereken çok işin olduğunu gösteriyor bize.

 

Anketin sonuçlarını tam olarak görüntülemek için  buraya tıklayabilirsiniz.

 

 

Previous post Malta’da İkamet İzni ve Vatandaşlık!
Next post OPET’ten dev perakende hamlesi: ‘UltraMarket’