Okuma Süresi:49 Saniye

Tek bir izlek altında çok katmanlı yönelimler ortaya koyan Günnur Özsoy’un, heykel sanatına dair geleneksel algıları ters köşeye yatıran çizgidışı tutumu, aykırı bir bakış açısı sunuyor. İşlerinde formun gücüne inanan Hasan Pehlevan ise tarihsel bir önem taşıyan formları tekrar restore ediyor. Çalışmalarında aidiyet, kimlik ve tarihi kültürel yapıların tahribatı üzerine odaklanıyor.

Özsoy ve Pehlevan’ın üretim biçimlerindeki paralellik ve bu sayede kurdukları diyalog, onları sergi kapsamında ‘organik’ ve ‘patern’ terimleri üzerinden bir araya getiriyor. Tek başına bir anlam ifade etmeyen her parça (nokta/çizgi), ana formu oluşturmak üzere birbiri ile bağlantılı ve uyumludur. Bir şeklin sıralı ve simetrik yinelenmesi yoluyla elde edilen bütün bir yapı olarak karşımıza çıkan patern, her birimin tekrarlanışında genel strüktüre uygun şekilde değişime uğratılır. Özsoy’un bu proje için özel olarak ürettiği heykeline, Pehlevan kendi paternlerini uygulamıştır. Hasan Pehlevan’ın kendisini özgürce ifade edebildiği bir disiplin olan duvar resmi de bu sergi kapsamında Özsoy’un desenleriyle birleşmiştir.

Sanatçıların birlikte hazırladıkları sergi, 2 Mart’a kadar FMV Galeri Işık’ta izlenebilecek.

Previous post İstanbul Trafiği En Yoğun İkinci Şehir Oldu
Next post KitapTanıtımı: “Radikal Aydınlanma ve Modern Demokrasinin Kökenleri”