Okuma Süresi:1 Dakika, 54 Saniye

ENDÜSTRİ 4.0 RÜZGAR ENERJİSİ SEKTÖRÜNDE

Tüm endüstri kollarındaki verimlilik artışında büyük bir pay sahibi olan Endüstri 4.0 çalışmaları kapsamında dijitalleşme, rüzgar enerjisine de yön veriyor. Özellikle rüzgar türbinlerinin nasıl daha akıllı ve üretim çıktılarının nasıl daha rekabetçi olabileceği konusunda yapılan çalışmaların önemine dikkat çeken Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, teknolojik ilerlemelerle enerji verimliliğinde yaklaşık %20 – %25 artış sağlandığını ifade ediyor.

Enerjide verimliliğin artması ve yüksek kapasitede üretim sağlanması adına, rüzgar enerjisini elektriğe çevirirken dijitalleşmenin gücünden faydalanarak rüzgardan daha yüksek verim sağlamak için geliştirilen teknolojiler, rüzgar türbini yatırımlarına da yön veriyor. Özellikle rüzgar türbinlerinde gerçekleşen dijitalleşmenin detaylı analizlerde ve bakımlarda kolaylık sağladığına dikkat çeken Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, yapay zeka ve sensörlerin kullanılması ile birlikte türbinlerin enerji üretim verimliliğinde yaklaşık %25’e varan artış sağlandığının altını çiziyor.

Dijitalleşen Rüzgar Türbinleri Birbirleriyle Haberleşiyor

Gelişmiş otomasyon sistemini, üretim teknolojilerini ve nesnelerin internetini içerisinde barındıran Endüstri 4.0, rüzgar enerjisinde de etkilerini gösteriyor. Teknolojik gelişmeler ve beraberinde getirdiği dijitalleşme, rüzgar enerjisinin birçok alanında kazanımlar elde edilmesini sağlıyor. RES’lerin yıllık üretim verimliliği ve rüzgar santrallerinin karlılığını arttırmak üzere geliştirilmeye devam eden dijital yazılımların gücü, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması için anahtar rol oynuyor

Türbinler Birbirleriyle Bulut Ortamında Konuşuyor

İnovatif ve akıllı türbinler, üzerlerinde barındırdıkları sensörler sayesinde, hem birbirleriyle hem de bakım yöneticileri ile bulut ortamında iletişim kurabiliyor. Rüzgarın en verimli şekilde değerlendirildiğini ve sorunların yaşanmadan önleyici bakımlar ile müdahale edilerek türbinlerin atıl pozisyonda kalmalarının engellendiğini aktaran Ali Aydın’a göre, dijitaleşmenin rüzgar türbinlerinin kapasiteleri çerçevesinde mümkün olduğunca çok enerji üretebilmeleri ve rüzgar türbinlerinde plansız duruşa, elektrik üretimine, gelire ve karlılığa önemli derecede etkileri bulunuyor.

Enerji Üretimini Yaklaşık %20 – %25 Seviyesinde Artırabiliyor

Rüzgar enerjisinde durum tabanlı bakım ve daha fazla öngörülebilirlik sağlayan dijitalleşme, enerji verimliliğini artırmaya ve servis bakım maliyetlerini düşürmeye yardımcı oluyor. Bu kapsamda saha ekipleri ile operasyon ve bakım verimliliğini iyileştiren bir planlama uygulaması yazılımının varlığı, santral genelinde süreli bakım planlarını organize etmek ve önceliklendirmek için toplanan veri setleriyle birlikte rüzgar santrallerine yapılacak olan bakım maliyetlerinin ciddi miktarlarda azaltılmasına yardım ediyor.

Enerji bağımsızlığına olan ihtiyacın bu kadar arttığı dönemde, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının maksimum verimle kullanılması gerektiğine inanan Ali Aydın, dijitalleşen süreçler sayesinde elde edilen enerji üretiminin yaklaşık %20 – %25 seviyesinde arttığına ve rüzgar enerjisi santrallerinin ekonomik ömrü boyunca da pozitif sonuçlar oluşturduğuna değiniyor.

Previous post Siyah Detaylar
Next post MONA LİSA:Beyond The Glass Sanal Sergisi Türkiye’de İlk Defa Emitt’te Ziyaretçileri İle Buluştu