Loading...

Covid-19 Tanı Kitlerinde Yeni Dönem!

Nanografi Nano Teknoloji A.Ş. tarafından geliştirilen ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde testlerinden başarıyla geçen, Halk Sağlığı Merkezi tarafından onaylanan N-FasT Covid-19 tanı kiti tarama testlerinde büyük kolaylık sağlayacak. N-FasT adı verilen tanı kiti yoğun bir ARGE çalışmasının ardından muadillerinde olan bütün niteliklerden çok daha yüksek bir performans ile üretildi. PCR cihazı gerektirmeden gerçekleştirilen reaksiyon swab işlemlerinin ardından 30 dakikalık bir süre zarfında sonuç ortaya koyabiliyor. İleri nano teknoloji malzemelerinin desteği ile ortaya çıkan N-FasT mevcut olarak dünyada yürüyen tüm kit çalışmalarından daha üstün performans değerleri gösteriyor.
Artık Görebiliriz!
Tüm dünyayı sarsan ve insanlığın ortak gündemi haline gelen Covid-19 pandemisi ve bu pandemi ile mücadele önle yic i çalışmalarda olduğu gibi tanı çalışmalarında da büyük bir ARGE seferberliği başlattı. N anografi mühend is ler i nin gayretler i ile başarıyla geliştirilen N-FasT tanı süreçlerinde PCR cihazlarına bağlılığı ortadan kaldırarak, swab alma işlemine müteakiben hasta başında 30 dakika içerisinde sonuç alabilme imkânı veriyor. Solunum yollar ında n bula ş a n rahatsızlıklarda en güvenli tanı yöntemi olarak ağız ve burundan sürüntü alma usulüne göre
başlayan test süreci n-FasT teknolojisinin etkin çözümü ile pratik bir şekilde tamamlanıyor. Zaman ve finansmanı tasarrufunun yanında uygulama kolaylığı ile de etkin bir ürün olan N- FasT laboratuvar yöntemlerine dayanan bir tarama test kiti olarak hızlı ve güvenilir test kiti ihtiyacına önemli bir cevap olacak. PCR cihazı yerine taşınabilir, kullanımı kolay bir ısıtıcı sayesinde reaksiyonun gerçekleştirildiği N-FasT tanı kiti tüm PCR test kitlerinin başarı oranları ile rekabet edebilecek kabiliyette bir doğruluk oranına sahip. Reaksiyon sonucu matematiksel bir analizin yorumuna bağlı kalmaksızın gözle görülebilecek bir şekilde renk değişimi dikkate alınarak değerlendiriliyor ve böylelikle zaman tasarrufunun yanında kullanımda kolaylık sağlamasıyla da hasta başında uygulama imkânı sunuyor.
Hasta Başında İlk Tarama Testi
Hızlı antikor tanı kitleri ve uzun sürede sonuç veren ve düşük doğruluk oranlarına sahip tarama kitlerinden farklı olarak N-FasT tanı kiti swab alma işleminden sonra hasta başında sonuç verebilme avantaj ı y l a muadillerinden ayrılıyor. Tarama testlerinde oluşan uzun kuyruklar, pozitif vakaların swab işlemlerinden sonra sonuç bekledikleri sırada serbest dolaşımlarından kaynaklanan halk sağlığı riski, oluşan maliyetler, sınırlı sürede yapılabilen sınırlı test sayısı gibi olumsuzluklarını ortadan kaldıran N-FasT test kiti seri üretim kolaylığı ile yüksek miktarlı ihtiyaçlara da hızlı cevap verebilecek. . Hasta başındaki tarama testinde %98’den fazla doğruluk oranı ile N-FasT tanı platformu diğer tanı kitlerinde de önemli çözüm olacak.
Bilimsel Araştırmalardan Tam Not
Nanografi’nin alanında yetkin biyoteknoloji biriminin geliştirdiği n-FasT tanı kiti güvenli ve pratik tanı ihtiyacını sağlayacak. En yüksek performans değerlerine sahip tanı kitleri arasına giren n-FasT tanı kiti Hacettepe Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bağımsız klinik değerlendirmeler neticesinde %97 oranında doğruluk oranı tespit edildi. En yüksek güvenilirlik oranlarına sahip olan n-FasT tanı kitinin doğruluk oranı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından da onanarak Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi İlaç Kurumu tarafından satışına ilişkin kaydı gerçekleştirildi.
Hacettepe Üniversitesi’nin uzman akademisyenlerinin gözetiminde gerçekleşen klinik değerlendirmelerden gerek hız gerekse pratiklik ve güvenilirliği ile tam not alan n-FasT tanı kiti Türkiye’de tüm hastane ve laboratuvarlarda kullanıma hazır durumda. Türkiye’de kullanımı yönünde tüm bilimsel ve bürokratik işlemlerin başarıyla tamamlandığı tanı kitinin dünya genelinde kullanı mı na ilişk in gerekli uygunluk lar da tamamla nm ış durumda. Üre t im kapasitesiyle yurtiçinde gerekli olan tüm ihtiyacın karşılanabilecekken Türkiye’nin medikal ürün ihracatında da önemli bir kalemi olacak.
Kritik Teşhis İhtiyaçları İçin Güçlü Teknoloji
Alanında uzman bilim insanlarının yoğun ARGE çalışmaları neticesinde yüksek performans değerleri ile kullanıma sunulan n-FasT tanı kiti farklı enfeksiyonlar için de dönüştürüelbilir- fonksiyonlaştırılabilir bir teknolojiyi bünyesinde barındırıyor. Tanı teknolojilerinde yei bir çığır açacak olan n-FasT teknolojisinin platformu başta grip olmak üzere toplumda yaygın görünen enfeksiyonlar için kullanılabilecek. Nanografi, Covid-19’a yönelik oluşan tanı ihtiyacını karşılayarak ihtiyaç duyulan diğer noktalarda da etkin çözümler sunmayı sürdürecek.
Nanografi Güvencesiyle!
Tüm testlerinden başarı ile geçip Hacettepe Üniversitesi’nde klinik deneyleri gerçekleştirilen ve Halk Sağlığı Merkezi tarafından analizleri tasdik edildi N-FasT tanı kiti Sağlık Bakanlığı ilgili makamlarınca onaylandı. Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi onayı bulunan Nanografi Nano Teknoloji A.Ş. güvencesi ile ihtiyaçlara cevap verecek. Uzman mühendisleri, araştırmacıları, satış destek uzmanları ile Nanografi Nano Teknoloji A.Ş. biyoteknoloji çalışmalarını Covid-19 ile mücadelede önleyici ve tanı çalışmaları üzerinde sürdürmeye devam ediyor.
Daha f azla ilgi edinm ek , ürün t anıt ım dosyası ile t ek nik yet erlilik dosyaları için:
https://nanografi.com/n-fast-bilgi/

Netizenlist.com

İnternet vatandaşlarının buluşma noktası