Okuma Süresi:2 Dakika, 14 Saniye

Değersiz görülen patates, nasıl oldu da önce tüm Avrupa’daki yoksulları besleyip

sonra milyonları mezara gönderdi?

Tütün çılgınlığı Avrasya’ya nasıl dalga dalga yayıldı?

Kauçuk sanayileşmeyi nasıl tetikledi?

Sıtma, kölelik ve Amerikan Bağımsızlığı arasındaki bağlantı nedir?

On altıncı yüzyıl Bolivya’sının gümüş dağları, Çin ve İspanyol İmparatorluğu’nun

ekonomik kaderini nasıl şekillendirdi?

Geçmişe ekoloji ve ekonomi tarafından yönlendiri­len yoğun, bütünleşik bir yer gözüyle bakıyoruz artık. Bu, kahra­man gezginlerin, dâhi mucitlerin ve teknolojik veya siyasi üs­tünlükler kazanan imparatorlukların hikâyeleriyle büyüyen insanlara şaşırtıcı gelebilir. Yine de, geçmişin bu şekilde görülmesinde bir ihtişam var. Bu, her bir bölgenin in­sanlığın hikâyesinde bir rol oynadığını ve hepimizin bu geze­gendeki hayatın daha büyük ve karmaşık gelişimine katkıda bulunduğunu hatırlatıyor.

“Bu kitap tüm dünya hakkında yazılmış olsa da her şey bir bahçede başladı,” diyen Mann, 1493adlı kitabında dünya tarihine yön veren büyük sıçrayışlara dikkat çekiyor.

(Kitaptan Alıntı)

KOLOMB’U ÖLDÜREN NEYDİ?


La Isabela’da çaresizce susuz kalan keşif ekibi nehirlerden su içti. Bazı araştırmacılar, Kolomb ve adamlarının tropikal Amerika’ya özgü bir bakteriden kay­naklanan “şigelloz” hastalığına bu yüzden yakalandıkları­na inanıyorlar.

Şigelloz bakterisi, dışkılarda, hayvanların ve insanların katı atıklarıyla taşınır. Kirli su vasıtasıyla yeni konaklara gi­rebilir. Bakteriden etkilenen insanlar, bir özbağışıklık sis­temi hastalığı olan Reiter sendromu geliştirebilir. Reiter sendromundan mustarip olanlar, gözleri ve bağırsakları da dahil olmak üzere bedenlerinin büyük bölümleri şişmiş ve iltihaplanmış gibi hissederler. Kolomb, La Isabela’ya vardıktan birkaç ay sonra bu belirtilere şiddetle maruz kaldı. Yazıları, bu ıstırabının acı dolu ataklarla yıllar boyu düzensizce devam ettiğini, bazen göremediğini ya da yü­rümediğini, bazen gözlerinin kanadığını ortaya koyuyor. Reaktif artrit olarak da bilinen Reiter sendromu konusun­da uzman olan Dr. Frank Arnett, “Çoğu insan Kolomb’un eli ayağı tutmayan bir adam olarak öldüğünün farkında değil,” diyor. “Yatalak kalmıştı. O kadar çok ağrısı vardı ki, ne yazı yazabiliyor ne ayakta durabiliyordu. Çok has­taydı.”

Reiter sendromu her zaman ağrılı ve bazen de ölüm­cüldür. Bazı biliminsanlarının inandığı üzere, yıllar sonra elli dört yaşındayken Amiral’in ölümüne bu sebep olduy­sa ve sendromun nedeni şigelloz enfeksiyonuysa, Kolomb bizzat Kolomb Takası’nın ilk kurbanlarından biri oldu.

Kitap Hakkında Yorumlar:

“Mann bir tarihçi olarak hem geniş ölçekli araştırmaları ve müthiş zekâsı hem de biyolojik hassasiyetiyle hayranlık uyandırıyor. Öyküsünün her noktasında, insanların işgal ettikleri geniş çevredeki faaliyetlerini en ön planda tutuyor.” —The Wall Street

1493, ilgi çekici hikâyeleri ve hayret veren bilgileriyle, kurgudışı kitapları sevenlere muazzam bir keyif sunuyor… Mann birçok açıdan çok kaliteli bir yazar: Tarafsız, sürükleyici, kendine has deyimlerle dile katkıda bulunuyor… Mann dünyayı çok seviyor ve ona sahip çıkıyor.” —Science

“Mann bu nefes kesici öyküsünü anlatırken heyecanını asla kaybetmiyor… Dünyanın farklı kısımlarının küresel işleyişi nasıl şekillendirdiği, özgün bir bakış açısıyla, ustaca değerlendirilmiş.” —Financial Times

 

Previous post Çocukta Davranış, “Ebeveyn Modeli” İle Şekilleniyor
Next post Ressam Ahmet Özel’in, ‘İç Güneş’ Sergisi Galeri Diani’de