Loading...

TÜSİAD Başkanı Kaslowski : “Aşı geliştirmek için harcanan çabanın, aşının dağıtımı için de gösterilmesi büyük önem taşımakta.”

Etkinliğin açılış konuşmaları TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Dünya Ekonomik Forumu Sağlık ve Sağlık Hizmetlerinin Geleceği Platformu Başkanı Arnaud Bernaert ve Uluslararası Ticaret Örgütü Genel Sekreteri John Denton tarafından yapıldı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Simone Kaslowski etkinliğin açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Aşı geliştirmek için harcanan çabanın, aşının dağıtımı için de gösterilmesi büyük önem taşımakta.

“İçinden geçtiğimiz dönemde, aşı geliştirme sürecinde olağanüstü bir çaba ve koordinasyona tanıklık ettik. Hepimizin bildiği gibi, aşı geliştirme uzun yıllar ve testler gerektiren bir süreç. Ancak, 2020 yılında bilim insanlarının yoğun çabaları neticesinde rekor bir hızda geliştirdikleri koronavirüs aşısı insanlık tarihinde her zaman hatırlanacak bir başarı hikayesi olacaktır. Bu vesileyle, tüm sağlık çalışanlarına ve bilim insanlarına bir kere daha teşekkürlerimi sunarım.

Aşı geliştirmek için harcanan çabanın, aşının dağıtımı için de gösterilmesi büyük önem taşımakta. İçinde bulunduğumuz küresel krizin çözümü tüm paydaşların eşgüdümlü, adil ve koordineli hareket etmesi ile mümkündür. Bu koordinasyon insan sağlığı ve refahı için son derece önemli olmakla birlikte ekonomik iyileşmenin de gereğidir.

Aşının bulunması ve devletler tarafından sağlanan mali desteklerin 2020 yılının üçüncü çeyreğinde küresel ekonomiyi canlandırdığını gördük. Ancak, virüsün yeni varyantları ve olası yeni dalgalar küresel iyileşmeyi tehdit etmeye devam ediyor. Küresel çapta sürü bağışıklığına kavuşulması yalnızca gelişmiş ekonomilerin hızlı aşılanması ile değil, gelişmekte olan ülkelerde de aşılama hızının artması ile mümkün olabilir. Bu nedenle, aşı dağıtımının eşit ve adil olması senkronize, koordineli bir ekonomik büyümenin temelini oluşturmaktadır.”

Dünya çapında aşıların eşit bir şekilde dağıtılmasına yardımcı olmak için hükümetlerin işbirliği içinde hareket etmesi son derece önemlidir

“Ülkelerin ekonomik ve sosyal anlamda birbirlerine oldukça bağımlı olduğunu unutmamalıyız. Bu süreçte hükümetler, nüfuslarını hızla aşılamak ve aşı üretim kapasitesini artırmak için büyük gayret göstermekte. Bu gayretin kapsayıcı olmasına ve dünya çapında aşıların eşit bir şekilde dağıtılmasına yardımcı olmak için hükümetlerin işbirliği içinde hareket etmesi son derece önemlidir.

Bununla birlikte, son dönemde gördüğümüz AB Yönetmeliği gibi Covid-19 aşısı ve aşı üretiminde kullanılan girdiler için ihracat yetkisi gerektiren girişimler endişe vericidir. Bu tür kısıtlayıcı önlemler gerek Avrupa Birliği iş dünyası gerekse de, TÜSİAD’ın da dahil olduğu, G20 ülkelerinde faaliyet gösteren başlıca iş dünyası derneklerinin gündeminde olan bir konudur. İş dünyası örgütleri küresel tedarik zincirlerinin toparlanma kabiliyeti ile birlikte küresel aşı dağıtımına son derece önem vermektedir.

Bugün, “Eşitsiz Aşı Dağıtımının Ekonomik Maliyetleri” hakkında çok değerli bilgiler edineceğiz. Hazırladıkları bu kıymetli çalışma için Prof. Dr. Selva Demiralp’i tüm katkıda bulunanlar adına tebrik ediyorum. Araştırma aşılanma sürecinin ekonomik maliyetine ilişkin son derece önemli bulgular içermekte. Ekonomik refah, güçlü sağlık sistemlerine ve sağlıklı bireylere bağlıdır.”

******

Dünyada eksik aşılanmanın yarattığı maliyetin aşı üretimi ve dağıtımı için gerekli olan kaynaktan çok daha fazla olduğuna dikkat çeken araştırma sonuçları 25 Ocak tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından basına tanıtıldı. New York Times başta olmak üzere uluslararası medyada geniş yankı uyandıran rapor kritik çıktıları itibariyle bütün ülkelere yetecek aşı dağılımının insani olduğu kadar ekonomik faydalarını da ortaya koydu.

Bu çalışmadan hareketle konferans kapsamında “Aşının Eşitsiz Dağılımının Ekonomik Maliyeti” başlıklı bir de panel düzenlendi. Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Koç Üniversitesi – TÜSİAD Ekonomik Araştırmalar Forumu (EAF) Direktörü Prof. Dr. Selva Demiralp’ın moderatör ve panelist olarak katıldığı oturumda, Koç Üniversitesi’nden Cem Çakmaklı, Sevcan Yeşiltaş, Muhammed A. Yıldırım, Maryland Üniversitesi’nden Şebnem Kalemli Özcan diğer panelistler olarak konu ile ilgili görüşlerini paylaştı.

Netizenlist.com

İnternet vatandaşlarının buluşma noktası