Okuma Süresi:2 Dakika, 34 Saniye

Vergi uzmanları, büyük ölçüde teknolojik gelişmeler ve küresel vergi mevzuatının artan karmaşıklığından kaynaklanan önemli bir dönüşümden geçiyor. KPMG’nin büyük şirketlerdeki C-seviye 300 üst yöneticinin katılımı ile gerçekleştirdiği “Üst Düzey Yöneticilerin Perspektifinden Verginin Geleceğine Bakış” raporunda bu dönüşüm içerisinde vergi uzmanlarından beklentiler masaya yatırıldı. 2021 yılında olduğu gibi bu yılki rapor da vergi dünyasında bir paradigma değişikliğine işaret ediyor. Buna göre vergi departmanlarında artık teknoloji alanında yetenekli kişilerin yetenek havuzlarında olmasına daha fazla önem veriliyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan KPMG Türkiye Vergi Bölüm Başkanı Timur Çakmak, “Gelişen teknolojiler birçok alanda olduğu gibi vergi alanında da yeni fırsatları beraberinde getiriyor. Teknolojiyle ilgili yeni becerilere duyulan ihtiyacın günden güne artması, birçok şirketi işe alım uygulamalarını ve politikalarını yeniden gözden geçirmeye yöneltiyor. Yaptığımız bu son araştırmamız da sadece vergi departmanlarının süreçlerini ve teknolojilerini değil aynı zamanda vergi uzmanlarının da işlerini yapmak için ihtiyaç duydukları becerilerini yeniden tasarlamaları gerektiğini gösteriyor. Bu değişimi benimseyen vergi departmanları ve vergi uzmanları başarılı olmak için en iyi konumda olacaklardır. Veri alanındaki bilgilerini teknolojik bilgi birikimi ve dijital çeviklikle birleştirenler, günümüzün hızla değişen iş ortamında kurumlara en büyük stratejik değeri sağlayacaktır. Bunu yapmayanlar ise geride kalma riskiyle karşı karşıya kalacaktır.” dedi.

Vergi verilerinin kullanılamaması fırsatların kaçırılmasına neden oluyor
2021 yılındaki raporda, katılımcıların yüzde 73’ü kuruluşlarının vergi verilerini ileriye dönük bir şekilde nasıl kullanacaklarını bilmediklerini belirtirken bu yılki raporda şirketlerin organizasyonlarına daha fazla değer katmak için verilerinden nasıl yararlanmaları konusunda küçük de olsa bir ilerleme görülüyor. Ancak bu ilerleme hala yeterli değil. Örneğin şirketlerin yüzde 52’si vergi verilerini vergi politikasına ilişkin senaryo planlaması için kullanmıyor. Bu nedenle şirketlerin vergi verilerinde genellikle gizli olan değeri ortaya çıkarmak için teknoloji yeteneği olan daha fazla kişiyi istihdam etmesi gerekiyor. Raporda, veri ve analitik alanda son zamanlarda yaşanan inovasyon dikkate alındığında, vergi verilerinden çıkarımların yapılamamasının fırsatları kaçırmak anlamına geldiğine de dikkat çekiliyor ve şirketlere en fazla değer katan vergi departmanlarının, vergi verilerini en iyi şekilde organize edebilen, sentezleyebilen, analiz edebilen ve görselleştirebilen departmanlar olacağı öngörüsünde bulunuluyor.

Kodlama bilgisi en çok aranan yetenek
Şirket liderleri teknoloji, veri ve analitiğe yöneldikçe hem vergi ve muhasebe hem de veri ve teknoloji becerilerini içeren doğru beceri setine sahip bireyleri çekmek ve elde tutmak için adımlar atıyor. C-seviye üst yöneticileri arasında, vergi uzmanları için muhasebe bilgisi (yüzde 43) hala temel bir yetkinlik kriteri olmaya devam etse de kodlama bilgisi (yüzde 46) en çok ihtiyaç duyulan beceri olarak sıralandı. Geçen yıl kodlama bilgisine duyulan ihtiyaç yüzde 28 seviyesindeydi. İlginç bir şekilde, 2021 anketinde yüzde 46 ile en çok ihtiyaç duyulan beceri olan stratejik düşünme, 2022’de yüzde 27 ile en az ihtiyaç duyulan beceri konumuna düştü.

Üst yöneticiler en çok ölçeklendirme teknolojisine önem veriyor
C-seviye üst yöneticiler, değişen vergi ihtiyaçlarını karşılamak için talep ettikleri eğitim şartlarını da değiştirmeye, çalışanların becerilerini artırmaya ve daha teknoloji meraklısı yetenekleri işe almaya başlıyor. Üst yöneticilerin yüzde 70’i ölçeklendirme teknolojilerinin (bulut, veri & analitik araçları ve görselleştirme) vergi uzmanlarının bilmesi ve kullanması gereken önemli araçlar olduğunu söylerken yüzde 66’sı gelişmekte olan teknolojileri (yapay zekâ, blockchain, metaverse ve kuantum bilişim) seçti. Katılımcıların yüzde 58’i ise tablolama programları ve veri tabanları gibi olgunlaşmış teknolojilerin vergi yetenekleri için önemli araçlar olduğunu belirtti.

Previous post Kripto Dünyasında Bir İlk: Anlık Rezerv Takibi Sağlanabilecek
Next post Pazarlama Faaliyetlerinde Google Trends Nasıl Kullanılır?