Loading...

E-ticaret Konusunda Bilinmesi Gereken Noktalar

Hazır sektörel şablonlar arasından dilediğinizi seçip e-ticaret sitesi açmayı kolaylaştıran web siteleri ve uygulamaların çoğalması ve pandemi sürecinden sonra yeni yatırımlara yönelmeyi isteyen kişilerin artmasıyla e-ticarete olan ilgi gün geçtikçe artıyor.  Online alışveriş, mağazaya gitmeyi gerektirmemesi, fiyat karşılaştırmayı kolay hale getirmesi gibi avantajlarla tüketiciler tarafından da giderek daha tercih edilir hale geliyor. Ancak e-ticaret yapmak, fiziki mağaza sahibi olmadan, düşük maliyetle ürünlerini tüketici ile buluşturmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken önemli hukuki noktalar var.

E-Ticaret hakkında önemli açıklamalarda bulunan Avukat Elvan Kılıç, dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde sıralıyor. 

E-Ticaret’e başlarken…

E-ticaret yapabilmek için ilk öncelikle vergi mükellefi olmak ve fatura kesebilmek gibi bir yükümlülük getirmektedir. Ayrıca bir e-ticaret yazılımına sahip olmak, ürün ve hizmetlerin teslimat yönünü belirlemek ve yapılacak olan E-Ticaretin kanuna uygun olması gerekir. Kişisel verilere ilişkin KVKK kapsamında titiz bir şekilde E-ticaret yapmak da bir diğer önemli noktadır.

Sitede yer alması gereken zorunluluklar…

E-ticaret firmaları, ana sayfalarında, kendilerini tanıtan bilgilere yer vermek zorundadır. Merkez adresleri, iletişim numaraları, işletme adı ya da tescilli marka gibi bilgilere, ziyaretçiler tarafından kolaylıkla ana sayfadan ulaşılabilmelidir. Bunun yanında: 

– E-ticaret sitesinin ara yüzünde alınan ürün, ek masraflar, toplam bedel gibi bilgilerin yer aldığı sipariş özetine yer verilmelidir. Bu sayfada, kullanıcının alışverişten vazgeçmesini ya da siparişini değiştirmesine imkân tanımak da firmaların uyması gereken kurallardandır.

– 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da mesafeli sözleşmelere ilişkin mevzuatta düzenlenmeyen hususlarda kapıdan satış sözleşmelerine yaptığı atıf gereği hem ön bilgilendirme formunda hem mesafeli sözleşmede “cayma hakkına ilişkin maddelerin” 16 (on altı) punto olarak tüketicinin bilgisine sunulması gerekliliği uygulamada yer bulmaktadır. 

– Ön bilgilendirme kurallarına uyularak yapılan online alışverişlerin ardından siparişin alındığına dair bilgi mutlaka tüketiciye verilmelidir. SMS, telefon, e-posta gibi araçlardan birini kullanarak tekrar bilgi verilmesi de zorunludur.

– Siparişin tamamlanmasının ardından onaylanan mesafeli sözleşme, elektronik ya da fiziki ortam aracılığıyla tüketiciye gönderilmelidir. Belli bir ciroyu aşan firmalar e-fatura uygulamasına geçmek konusunda zorunlu tutulurken daha az ciroya sahip e-ticaret firmaları da e-arşiv ve e-fatura uygulamalarını tercih edebilir.

Teslimat ve iadeyle ilgili önemli noktalar…
– Satış işleminin gerçekleştirilmesinin ardından, e-ticaret sitesinde belirtilen süre içerisinde ürün mutlaka tüketiciye teslim edilmelidir. Eğer herhangi bir teslim süresi belirtilmemişse sipariş tarihinden itibaren 30 gün içerisinde teslimat gerçekleştirilmelidir.

– Teslimat süresinin aşılması durumunda tüketici, sözleşmeyi feshederek yasal faiziyle birlikte ödediği bedeli talep edebilir.

– Tüketici, ürün ve hizmetin satın alınmasının ardından 14 gün içerisinde sözleşmeden cayabilir. Bunu yaparken de herhangi bir sebep göstermesine ya da cezai bedel ödemesine gerek yoktur.

– Cayma hakkını kullanmak isteyen tüketiciler, bu durumu e-ticaret sitesine bildirdikten sonra firmalar 14 gün içerisinde ücret ve kargo gibi bedelleri iade etmek zorundadır. Tüketiciler ise cayma hakkını kullandıklarını bildirmelerinin ardından 10 gün içerisinde ürünü, e-ticaret firmasına iletmelidirler.   

Güvenlik açısından önemli noktalar…

Elektronik işlemlerde tüketici ve diğer kullanıcılar açısından en önemli konular şunlardır;

– Altyapıda yer alan ağ hizmetlerinin güvenliği,

– Hukuki işlemlerin güvenlikli olması,

– Hem işlemler hem de taraflar hakkındaki bilgilerin doğrulanması.

Güvenli bir enformasyon altyapısı şunları gerektirir

– Güvenilir bir iletişim ağı,

– Bu ağlara saldırılardan enformasyon sistemlerini korumak için, etkili araçlar,

– İstenmeyen yetkisiz kişilerin kullanımından elektronik enformasyonun güvenli bir şekilde korunmasını sağlamak,

– Sistemlerini ve verilerini nasıl koruyacağını bilen iyi eğitimli personel.

Tehlikelerden uzak ve güvenilir bir global enformasyon altyapısı, şifreleme, doğruluğunu tasdik, şifreleme kontrolü, güvenlik duvarı gibi bir dizi teknolojinin etkin ve tutarlı kullanımını gerektirir. İnternette dijital imzayı destekleyen güvenilir onay hizmetlerinin gelişimi özel bir önem taşımaktadır. Hem imzalar hem de güvenli kullanım şifreleme ile ilgili anahtarların kullanımına bağlıdır.

Cezai işlem uygulanan durumlar

Bir diğer önemli husus E-ticaretin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde yürütülmesidir. E-Ticaretin düzenlenmesine ilişkin kanuna göre; kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve diğer gerçek veya tüzel kişiler, elektronik ticaretin gelişiminin izlenebilmesi ve değerlendirilebilmesi amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından istenilen bilgileri Bakanlıkça oluşturulan sisteme bildirir. Bakanlık, ticari elektronik ileti onaylarının alınmasına ve reddetme hakkının kullanılmasına imkân tanıyan bir elektronik sistem kurmaya veya kurdurmaya yetkilidir. Bu Kanun çerçevesinde alınan onaylar Bakanlıkça belirlenen süre içinde sisteme aktarılır. Sisteme aktarılmayan onaylar geçersiz kabul edilir. Alıcılar, sisteme kaydedilen onayları Bakanlıkça belirlenen süre içinde kontrol eder. Bu sürenin bitiminden sonra gönderilen ticari elektronik iletiler onaylı kabul edilir. Alıcılar tarafından reddetme hakkı bu sistem üzerinden kullanılır. Sistemin kurulması, onayların sisteme aktarılması, saklanması, reddetme hakkının sistem üzerinden kullanılması ve sistemin işleyişine ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

E-ticaret sektöründe, düzenleyici ve önleyici birtakım yükümlülükler bulunmaktadır ve bu yükümlülüklerin ihlalinin bazılarında para cezaları ön görülmüştür. 

6563 sayılı Elektronik Ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanuna göre öngörülen para cezaları kanunun 12. Maddesinde düzenlenmiş olup bahse konu cezalar bazı yükümlülüklere göre şöyledir:

 1. Hizmet sağlayıcının, elektronik iletişim araçlarıyla bir sözleşmenin yapılmasından önce alıcılara bilgi verme yükümlülüğü bulunmaktadır. 
 2. Hizmet sağlayıcı, siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, ödeyeceği toplam bedel de dâhil olmak üzere, sözleşmenin şartlarının alıcı tarafından açıkça görülmesini sağlamalıdır.
 3. Ticari elektronik iletileri alıcılara gönderilmeden önce yazılı bir şekilde veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla onayı alınmalıdır. 
 4. Ticari elektronik iletinin içeriği, alıcıdan alınan onaya uygun olmalıdır. 

Bu yükümlülüklere aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara bin Türk lirasından beş bin Türk lirasına kadar para cezası hükmedilmektedir.

 1. Hizmet sağlayıcı, alıcının siparişini aldığını gecikmeksizin elektronik iletişim araçlarıyla teyit etmelidir.
 2. Ticari iletişimin ve bu iletişimin adına yapıldığı gerçek ya da tüzel kişinin açıkça belirlenebilir olmasını sağlayan bilgiler sunulmalıdır.
 3. İletide, hizmet sağlayıcının tanınmasını sağlayan bilgiler ile haberleşmenin türüne bağlı olarak telefon numarası, faks numarası, kısa mesaj numarası ve elektronik posta adresi gibi erişilebilir durumdaki iletişim bilgileri yer almalıdır. İletide, haberleşmenin türüne bağlı olarak, iletinin konusu, amacı ve başkası adına yapılması hâlinde kimin adına yapıldığına ilişkin bilgilere de yer verilmelidir.

Bu yükümlülüklere aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara bin Türk lirasından on bin Türk lirasına kadar para cezası hükmedilmektedir.

 1. İndirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunların bu niteliği açıkça belirlenebilmeli, bunlara katılımın ve bunlardan faydalanmanın şartlarına kolayca ulaşılabilmeli ve bu şartlar açık ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde anlaşılır olmalıdır.
 2. Hizmet sağlayıcı ret bildiriminin, elektronik iletişim araçlarıyla kolay ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlamakla ve gönderdiği iletide buna ilişkin gerekli bilgileri sunmakla yükümlüdür. 
 3. Talebin ulaşmasını müteakip hizmet sağlayıcı üç iş günü içinde alıcıya elektronik ileti göndermeyi durdurmalıdır.

 Bu yükümlülüklere aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara iki bin Türk lirasından on beş bin Türk lirasına kadar para cezası hükmedilmektedir.

 1. Bakanlıkça görevlendirilen denetim elemanları, bu Kanun kapsamında Bakanlık yetkisine giren hususlarla ilgili olarak her türlü bilgi, belge ve defterleri istemeye, bunları incelemeye ve örneklerini almaya, ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi almaya yetkili olup ilgililer istenilen bilgi, belge ve defterler ile elektronik kayıtlarını, bunların örneklerini noksansız ve gerçeğe uygun olarak vermek, yazılı ve sözlü bilgi taleplerini karşılamak ve her türlü yardım ve kolaylığı göstermekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğe aykırı hareket edenlere iki bin Türk lirasından beş bin Türk lirasına kadar para cezasına hükmedilir.
 2. Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve diğer gerçek veya tüzel kişiler, elektronik ticaretin gelişiminin izlenebilmesi ve değerlendirilebilmesi amacıyla Bakanlık tarafından istenilen bilgileri Bakanlıkça oluşturulan sisteme bildirilmelidir. Bu yükümlülüğe aykırı hareket eden gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri hakkında beş bin Türk lirasından yirmi bin Türk lirasına kadar, idari para cezası verilir.
Netizenlist.com

İnternet vatandaşlarının buluşma noktası