Loading...

Peki Şimdi Ne Olacak?

Pandemi döneninin bireylerin çoğunluğunun kendilerine döndükleri, yeni kararlar aldıkları bir dönem olduğunu görüyoruz. Normalizasyon sürecinin başlaması ile birlikte, bireylerin aldıkları bu kişisel, ekonomik ya da siyasi kararları aksiyona geçirmek istedikleri bir döneme şahit olacağız. Kişisel gelişim, sağlıklı yaşam, örgün öğrenim alanlarına olan ilginin artacağını hep birlikte gözlemleyeceğimiz bir döneme giriyoruz. Ekonomik anlamda daha fazla kıymet bileceğimiz, tasarruf edeceğimiz bir dönemin başlangıcındayız. Bireylerin tasarruf, yatırım, sigorta eğilimlerinin pandemi öncesindeki dönemlerden daha yükseklere çıkmasını bekliyoruz. Globalizasyona olan inancın düştüğü, yerelin önem kazandığı öte yandan da evrensel kavramların değerlendiği bir zeitgeist’e doğru ilerliyoruz.

Ekonomik anlamda azalan hane gelirini tekrar yükseltmek adına değişen iş alanları, çalışma biçimlerine tanıklık edeceğiz, GİG ekonomisinin öne çıktığını ve bazı sektörleri tamamen içine aldığı zamanlardan geçiyor olacağız. Ekonomik anlamda bu krizden çıkabilen kurumların güçlenerek çıkmalarına, ortaklıkların, şirket satın almalarının yaygınlaşmasına tanıklık ediyor olacağız. Tüketici davranışları tekrar eski haline dönemeyecek, yeni normlar oluşurken, bunların arasında tüketicilere ve çalışanlara verilen değer artık bir tercih kriteri haline gelecek. Ekonomi tüketim odağından bir üretim odağına kayacak ve yeni ürün ve icatlar, yeni girişimler ekonomiyi önümüzdeki dönemde çoğunlukla online ve mobil olarak şekillendirecek.

Toplumsal anlamda, pandemi dönemimde gerçekleşen hanedeki iş paylaşımı sayesinde geleneksek kadın ve erkek rollerini sorgulayacağız, bundan sonraki dönemde daha paylaşımcı roller devam edebilirse, kadınların istihdamda daha çok yer alacaklarını gözlemleyebiliriz. Birlikte yaşam konusunda sınırlarımızı (hem sosyal hem fiziksel hem de psikolojik anlamda) daha iyi tanımladığımız, bir arada yaşamın güçlendiği ama bireyi de zayıflatmayan bir toplum yapısına doğru ilerliyor olacağız. Bu anlamda aile içi şiddet gibi konulara toleransımız düşecek, boşanma sayıları artacak ve ailenin toplumdaki fonksiyonunu toplumun gündemine getireceğiz

Netizenlist.com

İnternet vatandaşlarının buluşma noktası